Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
de Bibliotheek logo
Beste %%voornaam%%,

Een supervolle Update deze week. Ook een bijzondere, want het is de laatste in deze vorm. We stappen voor onze nieuwsbrieven over op het systeem van HKA, dat systeem moeten we nog 'even' onder de knie krijgen, dus het kan zijn dta de volgende Update een simpel wordbestandje is, maar we doen ons best z.s.m. weer een aantrekkelijke Update te maken.

Vragen? Neem dan contact op met je leidinggevende. 

Groeten van Paulien, Doetie en Klaas

JAARVERSLAG 2017 | Het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 is klaar. Je vindt de pdf op de R-schijf in de map Algemeen – Beleidstukken, begroting en jaarrekening. Daar vindt je ook de begroting 2018. Heerlijk om te lezen wat we allemaal met elkaar tot stand hebben gebracht in 2017 en ook om in de begroting 2018 te lezen wat we dit jaar van plan zijn. Goed bezig!

GASTLENEN | Alle vestigingen met een stoepbord ontvangen binnenkort een stoepbordposter over gastlenen. Deze kan vanaf nu tot september in het stoepbord, als er plek is. De poster hoeft er niet continu in te zitten, andere, tijdelijke acties gaan voor.

TROTS | Een superresultaat: ons doel om tijdens de Nationale Voorleesdagen 125 nieuwe jeugdleden in te schrijven is ruimschoots gehaald. We schreven die periode maar liefst 330 nieuwe jeugdleden in! In bijgaand bestand zie je het vooraf gestelde doel en de resultaten per vestiging. Chapeau!

INFORMATIE TERUGLEZEN | Tijdens de laatste frontoffice-overleggen bleek dat iedereen info over lopende acties op een andere plek bewaart of vindt. De meesten gaven aan de informatie goed terug te kunnen vinden. Omdat de info dubbel op de R-schijf stond (in twee mappen binnen Update en nieuwsbrieven), hebben we besloten de map lopende acties op te heffen. Je vindt alle informatie over actuele zaken in de Update. Die ontvang je per mail en kun je terugvinden in de map update.

TOMKE | Van donderdag 24 mei t/m donderdag 5 juli komt de poppenkastvoorstelling ‘Romke en de Snoezewoef’ naar de vaste-wal-vestigingen, in het kader van Tomke/de Fryske Foarlêswike. We promoten voorlezen in het Fries en hopen op veel bezoekers en nieuwe leden. Alle informatie staat in bijgevoegde AO. Heb je vragen, neem dan contact op met digicom.

RAAMDISPLAY | Alle vestigingen ontvangen een nieuwe posterhouder die je met zuignappen voor het raam kunt hangen. Deze zijn specifiek voor de posters met aangepaste openingstijden rondom de feestdagen die jullie zo nu en dan ontvangen. De nieuwe posterhouders zijn (hopelijk) uv-bestendiger dan de oude posterhouders die vaak nogal vergeeld zijn. Oude posterhouders die vergeeld of stuk zijn, kun je weggooien, wat nog goed is kan retour naar Digicom. Alvast bedankt!

PASSEND LEZEN | Annie mailde iedereen over de Passend Lezen-display (met koptelefoon). Er is daarover eerder gemaild. Het ding is lang in St.-Annaparochie blijven staan, maar staat nu in Franeker. Achterop is een reisschema geplakt, na elke maand verhuist’ ie naar een nieuwe bieb. Dat schema houden we aan, je kunt de mail van Annie dus als niet verzonden beschouwen. Excuses voor de verwarring!

Op 27 juni is het afscheid van Jouke. Er is voor genodigden een middagprogramma in Bibliotheek Dokkum, met spreker Ferenc van Damme en een officieel gedeelte. Collega’s die hierbij graag aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom. Inloop vanaf 14.30 uur en programma start om 15.00 uur. Moet je hiervoor uitgeroosterd worden, neem dan contact op met Baukje. We willen zoveel mogelijk collega’s faciliteren, maar natuurlijk moeten de bibliotheken ook open. ’s Avonds nemen we als medewerkers informeel afscheid van Jouke in Stania State. Inloop vanaf 18.30 uur en dan rekenen we op jullie allemaal, dus zet deze datum maar alvast in de agenda. Details volgen nog.

18 JAAR | In een vorig frontoffice-overleg zijn de kaarten voor 18-jarigen besproken. Omdat de oude kaarten op waren is een herdruk gemaakt. De opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in een nieuw, fris ontwerp met minder tekst achterop. Vanaf eind april worden deze nieuwe kaarten verstuurd naar alle leden die 18 jaar worden. Een voorbeeld vind je in de bijlage.

PUBLIEKSPC | Helaas zijn nog steeds niet alle publieke pc’s omgezet naar de nieuwe vormgeving. Blijkbaar is het vrij lastig om de nieuwe vormgeving op de pc’s te krijgen. Zijn er in de tussentijd vragen /opmerkingen, mail dan Marije. We houden je op de hoogte. 

Copyright 2018 Bibliotheken Noord Fryslân

Update teruglezen? Je vindt ze in de map Nieuwsbrieven en Update op Algemeen. De hoofdonderwerpen staan achter de bestandsnaam zodat je makkelijk de juiste kunt terugvinden.

Klik hier om je uit te schrijven.