Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
de Bibliotheek logo
Beste leden van Bibliotheek Stiens,

De gemeenten Leeuwarderadeel en Leeuwarden vormen per 1 januari 2018 één nieuwe gemeente. Het bibliotheekwerk in Leeuwarderadeel wordt op dit moment door Bibliotheken Noord Fryslân verzorgd. Op 1 januari worden de werkzaamheden overgedragen aan Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Fryslân.

Wat betekent dat voor u?
Om gebruik te blijven maken van Bibliotheek Stiens, dragen we uw persoonlijke gegevens over. U wordt daarmee lid van Bibliotheken Midden-Fryslân. Onder dezelfde voorwaarden. Dus contributie, leentermijn, boetevrij, openingsuren: alles blijft hetzelfde. Bovendien kunt u met uw pas lenen in alle bibliotheken in de provincie. Wat wel verandert zijn de gezichten in de Bibliotheek. U treft er straks medewerkers van Bibliotheken Midden-Fryslân. De medewerkers van Bibliotheken Noord Fryslân krijgen een nieuwe werkplek in een van onze andere bibliotheken.

We gaan er vanuit dat u akkoord bent met het overdragen van uw persoonlijke gegevens aan onze collega-bibliotheekorganisatie. Als dat niet zo is, dan kunt u contact opnemen en kiezen we samen een oplossing naar wens.

Vragen?
De afgelopen jaren hebben we met veel plezier ons werk voor u gedaan en we hopen dat u ook gebruik gaat maken van de dienstverlening van Bibliotheken Midden-Fryslân. Levert dit bericht nog vragen op? Stel ze dan gerust aan een van onze medewerkers. In de bibliotheek of via de klantenservice: 088-1656 123 / info@bnfrl.nl of stuur een appje naar 06-15127202.

Hoogachtend,

Jouke Bethlehem
Directeur/bestuurder Bibliotheken Noord Fryslân

Copyright 2017 Bibliotheken Noord Fryslân

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in MijnMenu (op ontdekdebieb.nl) heeft aangegeven E-nieuws van de bibliotheek te willen ontvangen.

Klik hier om je uit te schrijven.