Wordt de nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk hier de webversie.
de Bibliotheek logo
De bibliotheek wenst u een goed 2015 toe!

We hopen u in het nieuwe jaar nog vaker in de bibliotheek te zien. Daarom verruimen we ook onze openingstijden. De bibliotheek heeft gemeten wanneer er het meest en het minst gebruik van de bibliotheek wordt gemaakt en goed geluisterd naar de wens van de leden. Op basis daarvan zijn de openingstijden vanaf 5 januari verruimd.

Graag tot ziens!

Team Bibliotheek Stiens

Vanaf 5 januari kunt u boeken, tijdschriften en films kosteloos 1x verlengen. Tot nu toe betaalde u daar 30 cent voor. Verlengen kan gemakkelijk in Mijn Menu op ontdekdebieb.nl.

maandag 13.30 - 18.00
dinsdag 13.30 - 18.00
woensdag 13.30 - 18.00
donderdag 13.30 - 18.00 en 18.30 - 20.30
vrijdag 13.30 - 18.00
zaterdag 10.00 - 13.00

Copyright 2015 Bibliotheken Noord Fryslân

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in MijnMenu (op ontdekdebieb.nl) heeft aangegeven E-nieuws van de bibliotheek te willen ontvangen.

Klik hier om je uit te schrijven.